כנס ערים רגישות מים מס' 8

18 ביולי 2019

ביה"ס ללימודי הסביבה ע"ש פורטר, אוניברסיטת תל-אביב 

דברי פתיחה: ברוכים הבאים לכנס ערים רגישות מים בישראל מספר 8:  מחזון למציאות

ד"ר ירון זינגר, מנהל המרכז לערים רגישות מים בישראל

להורדת המצגת >>

תמורות ושינוי אקלים במזרח הים התיכון במאה ה-21

אסף הוכמן, ביה״ס לסביבה ולמדעי כדור הארץ ע"ש פורטר

להורדת המצגת >>

ממטרד למשאב, אתגרים ופתרונות לניהול והשבת מי נגר במרחב העירוני

ד"ר מיכל צרפתי, מנהלת מחלקת קיימות בעיר חולון ועמיתת ממשק לשעבר במשרד הפנים

להורדת המצגת >>

שמירה והגנה על הנחלים העירוניים מול יוזמות הפיתוח והבנייה

איל יפה, ממונה שיקום הנחלים, אגף מים ונחלים, המשרד להגנת הסביבה

להורדת המצגת >>

ניהול והשבת נגר עירוני בעיר רגישת מים, תוכנית פעולה ליישום שיטתי

אינג׳ חזי ביליק, מהנדס ראשי לשעבר של משק המים העירוני ברשות המים

להורדת המצגת >>

סדנת מידול הידרולוגי ואקלימי

פרופ' אביתר אראל, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

ד"ר אביבה פיטרס, TerraVision Lab

להורדת המצגות:

מבוא >>

חלק ראשון: מי נגר בעיר >>

חלק שני: מיקרו-אקלים עירוני >>

חלק שלישי: יישום והדגמה >>

סיכום >>