קןל קןרא

קרן קיימת לישראל

הנהלת הקרן הקיימת לישראל מזמינה בזאת את הציבור להגיש בקשות להשתתפות תורמי קק"ל בעולם בתקצוב פרויקטים.
בעלי זכאות להגיש הצעות נדרשים למלא את כל הפרטים בקישור טופס מקוון להגשת הצעות.
שאלות הבהרה לקול קורא זה יש להגיש בכתב בלבד, לכתובת דוא"ל KolKoreProjects@kkl.org.il
לבירורים בנושאים טכניים בלבד ניתן לפנות בדוא"ל michaely@kkl.org.il 
או בטלפון: 03-526-1180/95
לידיעת המשתתפים: קק"ל אינה מתחייבת להוצאתו לפועל של פרויקט ככל שלא ימצא תורם וכי הוצאתו לפועל של פרויקט הינו מותנה תרומה.