Contactpage

הדגמת טכנולוגיות
רגישות מים בפיתוח חדש

פארק ציבורי//כפר סבא

  רחוב אנגל 51 כ'ס

הדגמת טכנולוגיות
רגישות מים בפיתוח קיים 

//בת ים

  יוחנן הסנדלר 1 (הפרויקט משתרע לאורך רחוב הקוממיות מפינת רחוב יוחנן הסנדלר עד לפנית רחוב הנביאים).

הדגמת טכנולוגיות
רגישות מים לאורך כבישים

כביש בין עירוני//רמלה

  רחוב יוסף קלאוזנר, פינת רחוב מנחם דניאל

המרכז לערים

רגישות מים בישראל

משרדי מרחב מרכז קק"ל
אשתאול
ד.נ. שמשון 99775

 

ד"ר ירון זינגר

מנהל המרכז לערים רגישות מים בישראל
yaron.zinger4@gmail.com
טל: 972-52-4642444
סקייפ: yaron.zinger4@gmail.com

הצטרפו לקהילת
ערים רגישות למים