צוות המחקר במרכז לערים רגישות מים בישראל

פרויקט 1.1: פיתוח חזון ערים רגישות מים בישראל 

פרופ"ח ערן פרידלר חוקר ראשי 
eranf@tx.technion.ac.il

EranFriedler

ד"ר יעל גלבוע – עמיתת מחקר 

reka

פרויקט 1.2: אפיון נגר עירוני בערים ישראל 

פרופ' רוני וולך חוקר ראשי 
rony.wallach@mail.huji.ac.il

RonyWallach

פרופ"ח ערן פרידלר (טכניון)  חוקר
eranf@tx.technion.ac.il

EranFriedler

ד"ר ירון זינגר  עמית מחקר
yaron.zinger4@gmail.com

YaronZinger1

עדי האפט  סטודנט PhD (טכניון)
adihaft@gmail.com

adihaft

פרויקט 2.1: בחינת פתרונות משולבים לתכנון עירוני רגיש מים 

פרופ' אביתר אראל חוקר ראשי 
erell@bgu.ac.il

Evyatar Erell

ד"ר אביבה פיטרס  חוקרת, אחראית על מידול הידרולגי
apeeters@bgu.ac.il

DrAviva Peeters

ד"ר שי קפלן – פוסט-דוקטורנט

DrShai Kaplan

ד"ר בין ז'ו – פוסט-דוקטורנט

DrBin Zhou

ג'וליאן ליף – תלמיד מחקר 

Julian Leaf

וולפנג מוצפי-הלר – טכנאי

Wolfgang Motzafi Haller

פרויקט 3.1: פיתוח ביו-פילטר היברידי

פרופ' אשר ברנר חוקר ראשי 
asher.brenner@bgu.ac.il

AsherBrenner

ד"ר ירון זינגר  עמית מחקר
yaron.zinger4@gmail.com

YaronZinger1

אשרת קורן – מנהלת המעבדה
oshvak@bgu.ac.il

OshratKoren-200x200

ד"ר סמיון שנדלוב – טכנאי

shandalo@bgu.ac.il

reka

הודיה כהן – סטודנטית MSc
hodayaha@post.bgu.ac.il

הודיה כהן פרויקט 3.1

אור גרדוס – סטודנט MSc

reka

עמיר אלוני (סיים)  – סטודנט MSc

reka

פרויקט 4.1: ניהול מקיים של נגר במסגרת תכנון ערים בישראל, חקר מדיניות ופרקטיקות מיטביות

פרופ"ח טל אלון מוזס – חוקרת ראשית 
artal@technion.ac.il

TalAlonMoses

פרופ' נעמי כרמון – חוקרת
carmon@technion.ac.il

Naomi_Carmon

פרופ"ח מישל פורטמן  חוקרת

MichellePortman

פרופ"ח אליסה רוזנברג  עמיתת מחקר

erosenbe@tx.technion.ac.il

ElissaRosenberg1

ד"ר שולה גולדן   עמיתת מחקר 

reka

נדב שפירא  סטודנט MSc

נדב שפירא_4.1

פרויקט 4.2: הדגמת יכולת להשבת מי נגר עירוני בישראל (מקרה בוחן – כפר סבא)

פרופ' אנה דלטיק  חוקרת ראשית 
a.deletic@unsw.edu.au

Ana-Deletic-220x220

ד"ר ירון זינגר  עמית מחקר
yaron.zinger4@gmail.com

YaronZinger1