מדריכים

קיימות וסביבה ככלי פיתוח בשלטון המקומי

מדריך יישומי לרשויות המקומיות

עורכות: ד"ר מיכל צרפתי ורינת שפרן

משרד הפנים

דצמבר 2018

לקיראת והורדת הקובץ >>

שינוי אקלים: תכנון עירוני ובנייה ירוקה 

המשרד להגנת הסביבה

2015

 

לקיראת והורדת הקובץ >>