כנס ערים רגישות מים מספר 8

18 ביולי 2019

בית הספר לסביבה ולמדעי כדור הארץ ע"ש פורטר, אוניברסיטת תל אביב