חזון ערים רגישות מים בישראל

האופן שבו אנו מנהלים את משק המים העירוני מעצב היבטים רבים של הסביבה העירונית ואיכות המים בעירנו. עיר רגישת מים היא עיר שבה מסלול מעבר המים בנוף העירוני מנוהל בהתאם למקורו ולייעודו, ונושא עימו ערך חברתי והוליסטי.

עיר רגישת מים מאמצת ומשלבת מערכות ניהול מים מבוזרות ומרכזיות, זו לצד זו, כפתרונות להבטחת אספקת מים בעתיד רווי או שחון במים, שמירה על אקוויפרים ונחלים עירוניים נקיים, שיפור האקלים והנוף העירוני, וכן הקטנת טביעת האצבע של פליטת גזי חממה בערים. בעיר רגישת מים מתקיימים שלושה עקרונות מובילים:

1. עיר מספקת מים –  עיר רגישת מים היא עיר הרואה במי הנגר העירוני משאב מים ציבורי ולא כמטרד המסולק אל מחוץ לעיר כהיום.  העיר היא אגן היקוות לאספקת מים בטוחה, שמאפשרת גישה למגוון מקורות מים בסדרי גודל שונים.  היום, מי הגשם, עם פגיעתם ברחובות העיר, סוחפים עימם מזהמים וחיידקים וגם עלולים לגרום למפגעי הצפות חמורים. עיר רגישת מים מנהלת ומשיבה את מי הנגר האלו לכדי משאב מים בטוח ומניב לשימוש ציבורי ולחיסכון משמעותי במים, באמצעות תכנון ועיצוב עירוני רגיש מים (תר״מ) לצד טכנולוגיות ואמצעים ירוקים.

2. עיר אקולוגית – עיר רגישת מים היא עיר המתפקדת כתמיכה וכתוספת לסביבה הטבעית.  היא עיר שמספקת שירותי מערכת אקולוגית.  עיר הדואגת לשמור על בריאות מערכת האקולוגית שבתחומה (כגון: נחלים, פארקים ציבוריים, חופים והים).  עיר רגישת מים ממירה שטח ציבורי פתוח (שצ״פ) כגון, פארקים וגינון עירוני, איי תנועה מפרדות וכדומה, לטובת ״ריאות ירוקות״ פונקציונאליות לקצירת נגר עירוני, השהייתו וטיהורו למניעת זיהום ושיקום גופי מים תוך הגדלת המגוון הביולוגי.

3. עיר עם מעורבות קהילתית  – בעיר רגישת מים תושבי העיר שותפים בקבלת החלטות אשר מהוות בסיס לקיימות בעירם.  יש מודעות ומעורבות של תושבי העיר מתוך רצונם לשפר את איכות החיים במרחב העירוני.  יש לאזרחי העיר את הידע ואת הרצון לבחור החלטות טובות לגבי מים – גם לחסוך מים וגם להגן על איכות המים ולמנוע זיהום המים.

החזון של ערים רגישות מים בישראל הינו בתהליך של עיצוב והתהוות בהתאמה לתנאים הפיזיים, אקלימיים וחברתיים בישראל. מדינת ישראל בעלת שונות טופוגרפית ואקלימית ורקע חברתי מגוון לצד היסטוריה ומורשת מכובדת, צריכה לפתח נתיבים משלה למעבר לקראת עתיד של משק מים עירוני בר קיימא.